سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود اکستنشن AHP:

مختصر درباره AHP: روال کار ای.اچ.پی با مشخص کردن عناصر تصمیم گیری و اولویت دادن به آن ها آغاز می شود. این عناصر شامل شیوه های مختلف انجام کار و اولویت دادن به سنجه ها یا ویژگی ها می باشد. به جریان ثبت عناصر و تعیین روابط بین عناصر برپایی ساختار سلسله مراتب می گویند. چون در این مرحله, با تعیین درجات انتزاعی متفاوت برای عناصر تصمیم گیری (یعنی برای جایگزین ها و سنجه های تصمیم گیری) یک ساختار سلسله مراتبی به وجود می آید. با استفاده از این اکستنشن می توانیم خاصیت فرایند اولویت دهی به تصمیم گیری ها را در عرصه شهری و منطقه ای مکانی کنیم.

قابل ذکر است که را هنمای استفاده از این اکستنشن در فایل قرار دارد.....دانلود 

/ 0 نظر / 19 بازدید