لیست ایبوک های قابل ارائه در زمینه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و جغرافیا

در این بخش علاقه مندان به رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای می توانند ایبوک های  لیست شده را سفارش دهند...

1- Cities Ranked and Rated

 2- Creating Neighbourhoods and Places in the Built Environment

3- Ecopolitics

4- Handbook of Regional and Urban Economics

5- Handbook of Urban Studies

6- Handbook.of.Urban.Health.1st.ed.2005.Springer.

7- Hong Kong as a Global Metropolis

8-  HUMANS AND THE Natural Environment

9- Invisible City

10- KnoelegeCities

11- LAND AND THE CITY

12- oradea_CDS  assessment

13-  PARIS, CAPITAL OF MODERNITY

14-  Planning Twentieth Century Capital Cities

15- Research Methods in Urban and Regional Planning

16- Sustainable Cities Japanese Perspectives

17- The Art of City Making

18-  The City Development Strategy Process

19-  THE DYNAMICS OF CITIES

20- The new economy of the inner city

21-  The Polycentric Metropolis

22-  The Urban Response To Internationalization

23-  The Work of Cities

24-  Third World Cities

25-  TOW N P L A N N I N G I N TO T H E 2 1 S T C E N T U RY

26- Urban Ecology

27-  Urban Environmentalism

28- Urban Geography # ed

29- Urban Geography 2 ed

30- URBAN GEOGRAPHY

31-  Urban Movements in a Globalising World

32-  Urban Regions

33-  URBAN WORLD

34- Urban WorldGlobal City

35- time saverstandardsforurbandesign

 

 

 

 

 

 

 

دوستان عزیز می توانند جهت در یافت سی دی ایبوک ها با آدرس الکتونیکی مدیر وبلاگ (space_data@yahoo.com)مکاتبه نمایند.

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید