تولید نقشه تحلیلی پهنه بندی به روش مدل اکولوژی

روش مورد استفاده دراین نوع نقشه ها که به مدل اکولوژی موسوم است در پهنه بندی های سکونتگاهی، گردشگری، صنعتی و کشاورزی کاربردی فراوانی دارد که بر اساس وزن دهی به لایه های مورد نظر بر اساس اهمیت هر یک از آنه به پهنه مورد نظر دست یافته می شود. درذیل نمونه ای از نقشه مذکور ارایه شده است.

/ 0 نظر / 359 بازدید