تحلیل شبکه در جی آی اس(networwork analysis) و دانلود

 

2-    مسیر بهینه : (OPTIMAL ROUTING)

مسیر بهینه روند تعیین بهترین مسیر برای دسترسی از یک نقطه به یک نقطه دیگر می باشد. این مسیر
 می تواند کوتاهترین، سریعترین و یا دلپذیرترین مسیری که منطبق بر علائق و ترجیحات کاربر برای تعریف "بهترین" باشد. مثال کاربردی این مورد شامل مشخص کردن سریع ترین مسیر برای رسیدن ماشین های آتش نشانی به محل حریق است یا کوتاهترین مسیر برای منتقل کردن آب از یک شیر بسته شده به مسیر دیگر و یا اقتصادی ترین مسیر برای تحویل در ایستگاه های مختلف، نمونه هایی از این عملکرد می باشند.

3- یافتن نزدیک ترین تجهیزات: (FINDING CLOSEST FACILITIES)

این روش، گونه خاصی از مسیر یابی بهینه است که طی آن قصد بر این است تا نزدیک ترین نقاط به یک جایگاه را بیابند. به گونه ای ساده این نقاط با عنوان تاسیسات و تسهیلات شهری قلمداد می شوند. مثالهای کاربردی در این مورد، مشخص کردن این است که در موقع اعلام حریق در یک نقطه، کدامیک از 2 ایستگاه آتش نشانی نزدیک به محل قادر به رسیدگی در مدت زمان کمتری است؟ یا تشخیص این که کدام مرکز اورژانس قادر به پاسخگویی بهتر به یک تصادف رانندگی است؟ یا اینکه یتوانیم 10 خانه فروشی نزدیک به یک پرورشگاه

ا پیدا کنیم.

4-تخصیص امکانات : (RESOURCE ALLOCATION)

 

تخصیص امکانات، اختصاص دادن منابع و امکانات از مراکز ارائه دهندگان به مشتریان در یک شبکه است. مثال این قسمت مراکز تامین کننده شن و ماسه برای استفاده در معابر بعد از بارش یک برف سنگین هستند. یا مدرسه ای که قادر به ارائه سرویس برای دانش آموزان است ویا مرکز تامین کننده آب برای آبیاری شبکه ای و ... در جریان تخصیص منابع، عموما منابع در درون شبکه جای دارند تا زمانی که منابع موجود تمام شوند یا تقاضای شبکه در حد قابل قبول باشد.

 

با توجه به اینکه عنوان این پژوهش ارزیابی توزیع پارک با استفاده از تحلیل شبکه معابر است و قسمت چهارم از کارکردهای تحلیل شبکه، جوابگوی این ارزیابی می باشد سعی بر این است تا با ذکر یک مثال کامل تر به تبیین  تخصیص امکانات (RESOURCE ALLOCATION) بپردازیم.

 

فرض کنید یک مرکز بازیافت مواد در قسمتی از شهر تعیین می شود. فرایند تحلیل به این صورت است که 2 گزینه برای قرارگیری این مرکز را بررسی کنید. محدوده ای که در آن با 1km رانندگی به محل مورد نظر بتوان رسید.

 

گام اول این است که از مراکز ارائه خدمات در مسیر شبکه دسترسی به فاصله 1km و در مسیرهای مختلف حرکت کنیم. این محدوده سطح سرویس هر یک از مراکز بازیافت می باشد.

 

در بعضی مواقع لازم است که یک لایه سطحی(POLYGON) از مساحت تحت سرویس متناظر با شبکه سرویس به دست آورید. برای مثال شما می خواهید از یک لایه نقطه ای تمام خانه هایی را که در هر سطح سرویس قرار دارند انتخاب کنید تا بتوانید برچسب های پستی را از آدرس هر خانه استخراج کنید. سطح سرویس یا سطوح سرویس دهی شده با وصل کردن نقاط بیرونی هر شبکه سرویس با یکدیگر به دست می آید.

 

در بعضی موارد، مراکز خدمات رسان ظرفیت محدودی دارند. برای مثال مدارس تعداد مشخصی از دانش آموزان را تعلیم می دهند، یا یک مخزن آب حجم مشخصی را دارد. در مثال ساده بالا، فرض کنید هر یک از مراکز با 6000 واحد در هفته بیشترین ظرفیت را داشته باشند و هر خانوار در هفته 10 واحد مواد قابل بازیافت تولید می کند. اگر لایه ی خیابان ها حاوی ستونی با عنوان تعداد خانوارهای هر بلول یا متقارن با هر مسیر از خطوط شبکه باشد می توان محدودیت این ظرفیت را محاسبه کرد. در مثال موجود، 50 خانوار را در هر 250 متر از مسیر در واحد همسایگی A و 10 خانوار را در هر 250 متر از مسیر در واحد همسایگی B متصور می شویم. حال این امکان وجود دارد تا بتوان به فاصله 1 کیلومتر از هر مرکز، اختصاص را انجام داد تا به حدی برسیم که ظرفیت مراکز جوابگو باشد. 

واحد همسایگی A تراکم جمعیتی بیشتری دارد و مرکز بازیافت آن ظرفیت 600 خانوار را به خود اختصاص می دهد.(واحد در هفته 6000  = 10*600 ) واحد همسایگی B تراکم جمعیتی کمتری دارد ومحدوده 1 کیلومتری را با 160 خانوار که 1600 واحد را در هر هفته تولید می کنند شامل می شود و بنابراین ظرفیت برای اختصاص خانوارها به این امکانات موجود نیست.

دانلود فایل راهنما

 

/ 0 نظر / 689 بازدید